Vanity Fair - 陳作基 Chok Ki Chan

陳作基 Chok Ki Chan

Vanity Fair, 2019

76.2 x 122 cmOil on Canvas$110,000.00